Trafikansvarig

Trafikansvarig

En trafikansvarig krävs i varje företag som har ett yrkestrafiktillstånd som har särskilt ansvar för verksamheten. Det ställs en del krav för den person som är trafikansvarig när det gäller yrkeskunnande och bra anseende.